Contact

Algemene zaken:
info@harmonieorkestbrummen.nl

Verenigingsgebouw
‘De Harmonie’
Meidoornlaan 18b
6971 EX Brummen


Voorzitter
Géjan Voskamp
voorzitter@harmonieorkestbrummen.nl


Penningmeester
Ron Sportel
penningmeester@harmonieorkestbrummen.nl


Secretaris
Ineke Oosterveen
secretaris@harmonieorkestbrummen.nl

De Hilde 4
6971 HB BRUMMEN
tel: 0575-563136


Opleiding
Hans Ottens
opleidingen@harmonieorkestbrummen.nl


Pretband
Bob Koster
info@Pretband.nl of bob@pretband.nl


Web-beheer
Monique Oosterveen
harmonieorkestbrummen.nl
pretband.nl
webmaster@harmonieorkestbrummen.nl


Concerten
Saskia Boersma


Instrumenten
Giuseppe Mediati (hout)
Harald van Neck (koper)


Rekeningnummers:
Rabobank:
NL26 RABO 0313 6314 33